Bestuur

Sinds 2023 heeft onze vereniging, K.V. Waalwijk e.o., een showcommissie in het leven geroepen. De showcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Myriam Arends, Voorzitter
  • Wendala-Pascal van der Cruijsen en Trudy Minnaard, Secretaris
  • Geert Sanders, Penningmeester

Vanaf 2024 wordt bij K.V. Waalwijk een outdoor CAC-show georganiseerd. Het jaar dat de vereniging 100 jaar bestaat.

Op 8 januari 1924 is K.V. Waalwijk opgericht, hetgeen inhoudt dat de vereniging in 2024, 100 jaar bestaat. Hoe leuk is het dan om voor het eerst in al die jaren een 2-daagse Brabants Rashondenfestival CAC-show te organiseren en dit jaarlijks te herhalen. Wij als organisatoren verheugen ons hierop. In 2024 kunnen wij dat groots vieren vanwege het 100-jarig bestaan, dat alleen al is een feestje waard.

De naam van de show:

Brabants rashondenfestival CAC-show

Het Brabants rashondenfestival is in het leven geroepen sinds 1980. Een toepasselijke naam voor een hondententoonstelling in het mooie Brabant.

De CAC-show wordt georganiseerd op het Terrein van K.V. Waalwijk welke gesitueerd is aan de:

Kynologenvereniging Waalwijk en Omstreken
Baan 19
5171 NC Kaatsheuvel
Nederland

Daar dit een CAC-show betreft dient de aanvraag voor een vergunning te geschieden bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied. Naast de vergunning bij de Raad van Beheer is er ook een evenementenvergunning nodig van de gemeente Loon op Zand.

Op onze outdoor clubmatch welke gehouden werd op zondag 9 juli 2023, is een gedelegeerde van de raad van beheer uitgenodigd. De gedelegeerde heeft het terrein en de directe omgeving te bekeken, beoordeelt en goedgekeurd.

Houdt onze site in de gaten voor de up-dates.

Wij gaan werken met het systeem van Onlinedogshows.